Utvecklingstrend för Paper Box

2023-06-29

Papperslådaär den mest använda typen av förpackningsindustriprodukter. Kartonger är den viktigaste formen av transportförpackningar och kartonger används i stor utsträckning som försäljningsförpackningar för olika produkter som livsmedel, medicin och elektronik. Med förändringarna i transportmetoder och försäljningsmetoder blir stilarna på kartonger och kartonger mer och mer olika. Nästan varje ny typ av icke-standardiserade kartonger kommer ut med en uppsättning automationsutrustning, och själva kartongerna med nya former har också blivit. Förutom medlen för marknadsföring av varor,Papperslådakommer att utvecklas i riktning mot miljöskydd och ekonomi i framtiden, och fler nya former kommer att visas framför våra ögon.